Sairaalakäytössä on eri kokoisia kanyyleita. Ne on merkitty värikoodeilla, jotta jokainen sairaanhoitaja ja lääkäri pystyy tunnistamaan kanyylin koon välittömästi. Kanyylien koot vaikuttavat myös kanyylin läpimittaan ja virtaukseen. Esimerkiksi suurin kanyyleista on ruskea kanyyli. Sen koko on 14 ja läpimitta 2,2 millimetriä. Ruskean kanyylin virtaus on 315-343 millilitraa minuutissa. Pienin kanyyli taas on koon 26 violetti kanyyli. Sen läpimitta on 0,64 millimetriä. Violetin kanyylin virtaus on 19 millilitraa minuutissa.

Oikean kanyylin valinta

Kanyylin koon valinta on hankala tehtävä, joka soveltuu ainoastaan terveydenhoitoalan ammattilaisille. Kanyylin koko tulee suhteuttaa laskimoiden kokoon. Kanyylin ohi muodostuvan verenvirtauksen tulee olla riittävän suuri. Kanyyli ei ole sopivan kokoinen, jos se liikkuu suonen seinämää pitkin. Tällainen kanyyli ja siitä laskettavat nesteet voivat ärsyttää suonta ja saavat potilaan olon tuntumaan huonolta. Mitä vähäisempää ohivirtaus on, sitä enemmän suonen seinämä ärsyyntyy ja tromboflebiittiä erittyy.

Kaikista helpointa kanyylin asettaminen on joko kämmenselkään tai kyynärvarren suoneen. Näissä suonet ovat parhaiten näkyvillä ja niissä kohti kanyyli ei myöskään ole haitaksi. Kanyyli suojataan aina vedenpitävällä kalvolla. Sen vuoksi potilaan on mahdollista käydä suihkussa ja pestä käsiä myös silloin, kun kanyyli on paikallaan.

Laadukkaat kanyylit sairaalakäyttöön

Sairaalat käyttävät ainoastaan parhaimpia mahdollisia kanyyleita. Huonolaatuinen kanyyli voisi ärsyttää potilaan ihoa ja suonia turhaan. Huonolaatuinen kanyyli voi olla myös hankalaa laittaa. Esimerkiksi Optinova cannulas ovat monien lääkäreiden ja sairaaloiden suosiossa. Se johtuu siitä, että ne ovat todella laadukkaita. Samaa kanyyliä voi käyttää kohtalaisen pitkään. Optinovan ääreislaskimokanyylit taas kestävät niin hyvin, että niitä vaihdetaan vain tarvittaessa. Tarpeen mukaan vaihtaminen tarkoittaa sitä, että kanyyli voi olla esimerkiksi veren peitossa. Vereen peittynyt kanyyli tulee vaihtaa mahdollisimman pian infektioiden ehkäisemiseksi.

Sairaalat valitsevat niissä käytettävät kanyylit tarkkaan, sillä kanyylien laadussa ei voi säästää. Kanyylit asetetaan suonien sisään, joten ne eivät saa ärsyttää ihoa tai suonia millään tavalla. Jos jokin kanyyli ei syystä tai toisesta sovi potilaalle, kokeillaan yleensä toista merkkiä tai eri kokoista kanyylia.