Korkeat laatuvaatimukset

Optinova pitää kiinni tuotteiden korkeasta laadusta, ammattitaidosta ja kaikkien lääketeollisuusletkujen puhtaudesta. Lääketeollisuuteen toimitettavilla putkilla, letkuilla ja kanyyleilla on luonnollisesti erittäin korkeat turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Tuotannossa noudatetaan äärimmäisen tarkkaa hygieniaa ja uusinta teknologiaa.

Puhtaus on myyntivaltti

Optinovan tuotantohalleissa käytetään aina suojahanskoja, -takkeja ja -myssyjä. Työntekijät noudattavat annettuja ohjeita ja määräyksiä 100%, joten tuotantohallin tunnelma ja puhtaus pitää olla yhtä hygieenista kuin sairaalan kirurgisen osaston leikkaussalissa. Tuotantotilat sertifioidaan niin sanotuiksi puhdastiloiksi. Puhdastila on tuotantotila, jonka ylipaineistuksella, suodatetulla ilmalla, tarkoilla menettelytavoilla ja automaattisesti toimivilla tuulikaapeilla on helppo huolehtia kaikkien tarvittavien hydrauliikkakomponenttien steriilistä puhtaudesta.

Lääketieteelliseen käyttöön suunnattujen letkujen, putkien sekä kanyylien pitää olla vapaita kaikista epäpuhtauksista, jolloin tavarat liikkuvat asiakkaalle suljetuissa muovilaatikoissa. Steriiliin puhtaustilaan ei saa koskaan viedä puisia lavoja, jotta hygienisyyskriteerit täyttyvät. Optinovan henkilöstö, eli puhtaustilassa työskentelevät työntekijät eivät koskaan vie työvaatteita- ja välineitä sisään ja ulos. Tuotteet pakataan aina huolellisesti ja hygieenisesti, ja tiettyjen osien kohdalla käytetään yksittäispakkausta.

Uuden teknologian avulla tuotetut kanyylit parantavat ratkaisevasti sekä potilaiden, että myös hoitohenkilökunnan yleistä turvallisuutta. Optinovan tuottamat kanyylit ovat turvallisia ja heti käyttövalmiita, joka käytännössä tarkoittaa jokaisen kanyylin minimoivan osaltaan harmillisten

neulanpistotapaturmien ja turhaa verelle altistumisen riskiä. Turhien verelle altistumisten kautta henkilö voi sairastua erilaisiin sairauksiin, kuten vakaviin hepatiitti C- ja B -tartuntoihin ja HIV-epidemiaan. Turvallinen kanyyli on hyvä veri-indikaattori, jossa erityisesti kanyylissa olevan luer-lock liitoksen pitää aina olla turvallinen ja pitävä. Hyvän kanyylin koko- ja väriluokituksen pitää olla selkeästi näkyvissä ja kanyylin kiinnittyä pehmeästi ihoon. Infuusio- ja turvakanyylit ovat suosittuja kaikkialla maailmassa.

Optinovan liikevaihto on ollut viime vuosina noin sata miljoonaa euroa vuodessa, mutta toisinaan Ahvenanmaalaisia ulkomaankauppaa harjoittavia yrityksiä harmittavat erilaiset ongelmat tulliviranomaisten kanssa.

Ahvenanmaalaisten yritysten ja EU:n väliset tullimuodollisuudet voivat toisinaan johtaa hämmentäviin tilanteisiin, ja yritykselle tuleva lähetys voi jäädä tullivarastoon. Ahvenanmaalaisena ja kansainvälisenä yrityksenä kaikki paikalliset yritykset Optinovan tavoin haluavat itselleen oma maakoodin tai kaupankäynnissä vaadittavat arvonlisäveronumerot.

Optinovan työntekijät ovat 100% sitoutuneita, ammattitaitoisia ja koulutettuja vaativaan työhönsä ja tuotteen eri valmistusvaiheisiin, sillä jokaisesta eri valmistusvaiheesta vastaa siihen määrätty ammattitaitoinen tiimi.

Käytännössä Optinovan kaikki tuotteet lähtevät tehtaalta hygieenisesti pakattuina ja täysin virheettöminä yksilökappaleina eteenpäin asiakkaille.

Yrityksen kaikki tuotteet koodataan tarkasti ja mahdolliset virheelliset osat jäljitetään aina tiettyyn sarjaan, tuotantolinjaan ja koneeseen. Jäljitys pystytään suorittamaan ajallisesti aina kuuden vuoden aikajaksolta.

Ulkomaan kaupan lisäksi yrityksellä on asiakkaita Suomessa, eli Perlos, Leiras ja Schering ovat olleet jo vuosia tunnettuja Optinovan asiakkaita.

Optinova suuntaa vahvasti Kiinan kasvaville vientimarkkinoille, sillä Kiina on nykyään Suomalaisille yrityksille yhä tärkeämpi potentiaalinen liikekumppani, jonka arvo vain kasvaa tulevaisuudessa.

Kiinalaiset yritykset ovat viime vuosina kivunneet todella merkittäviksi Suomen kauppakumppaneiksi sekä viennin että myös tuonnin osata ja Aasia tulee vetämään markkina-alueena myös tulevaisuudessa. Optinovan Thaimaan ja Intian tehtaat tulevat saamaan seurakseen Kiinan, jonka arvo vientimarkkinoilla on todella huomattava. Nykyään Suomalaiset yritykset työllistävät jo suoraan arviolta yli 60 000 kiinalaista, ja määrä tulee lähi-vuosina entisestään merkittävästi kasvamaan.

  • Optinovan tulevaisuus on olla huomattava tekijä kansainvälisessä kaupassa niin Euroopassa kuin Aasiassa, josta aukenevat lähivuosina suuret vientimarkkinat.
  • Nykyään Optinova harjoittaa jo huomattavaa liiketoimintaa Kiinan kanssa, jonne yritys toimittaa vuosittain syli 100 000 kanyylia. Aasian kauppa tulee vilkastumaan merkittävästi myös yrityksen muiden tuotteiden osalta lähivuosina.