Monet maat haluavat hiilineutraaleiksi ja ovat asettaneet tälle jotain tiettyjä takarajoja. “Hiilineutraali” tarkoittaa sitä, että jokin toimia, tässä tapauksessa valtio, ei toiminnallaan nosta ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Tämä voidaan saavuttaa esim. sitomalla saman verran hiiltä vaikkapa soihin kuin mitä sähköntuotanto tuottaa päästöjä.

Mutta myös yritysten sosiaalinen vastuu puhuttaa. Mitä näiden toimijoiden tulisi tehdä ja mitä ne voivat tehdä? Yrityksen tulee noin määritelmällisesti tuottaa voittoa, mikä ei perinteisesti ole osunut yhteen ilmastoystävällisemmän toiminnan kanssa. Tämä on tosin muuttumassa ja paikka paikoin yritykset jopa näyttävät tietä muille toimijoille.

Tässä artikkelissa paneudutaan yritysmaailman entistä vihreämpään toimintaan ja siihen, mitä tällä sektorilla on tehtävissä tavoitellessamme hiilineutraalia maailmaa.

Energian tuotanto

Suurin osa yritysten käyttämästä energiasta on peräisin jostain sellaisesta lähteestä, joka aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Biohake voi kuulostaa ympäristötietoiselta valinnalta ja puuhakehan on uusiutuvaa, mutta aina jotakin poltettaessa syntyy päästöjä – ja niistähän tässä juurikin pyritään eroon.

Yksi ratkaisu on ostaa sähkö sellaisilta toimijoilta, jotka tuottavat vain hiilineutraalia sähköä. Tällaisia energianlähteitä ovat vesi-, tuuli- ja aurinkovoima. Suomessa varsinkin vesivoima on suosittua ja monin paikoin halvin tapa tuottaa sähköä. Yritykset voivat myös investoida oman energian tuotantoon. Ison tehdashallin tai marketin katolle mahtuu parhaimmillaan sata aurinkopaneelia, jolla säästetään niin sähkön ostohinnasta kuin sen siirrosta.

Paperin käyttö

Yrityksen sisäisen viestinnän pystyy järjestämään jo nykyään melko pienellä vaivalla täysin sähköisenä. Joillain yrityksillä on sisäiseen viestintään käytössään omat pikaviestimet ja työkaverit pistävät usein pystyyn vaikkapa WhatsApp-ryhmän.

Joissain asioissa paperi on vielä välttämättömyys eikä siitä päästä lähivuosina yli eikä ympäri. Kun yritys ostaa paperia, kannattaa selvittää, onko se tehty kierrätyspaperista ja millaisia kemikaaleja sen tuotannossa on käytetty.

Päästökauppa

Päästökaupalla tarkoitetaan yksinkertaisesti oikeutta tuottaa päästöjä sekä mahdollisuutta myydä tai ostaa kyseinen oikeus. Yritykset voivat käydä päästökauppaa myös keskenään. Ideana on se, että saastuttaja maksaa eikä päästöjen hyvittäminen lankea yksinomaan vaikkapa kuluttajan tai valtion harteille.

Suomessa päästökaupan piiriin kuuluu noin 600 erikokoista yritystä. Päästökaupassa yhdelle tonnille hiiltä on määritelty hinta, joka elokuussa 2018 oli 20€.